Матасар Игнат Тимофеевич

Матасар І.Т. сумлінною працею зробив значний внесок у ліквідацію медичних наслідків Чорнобильської катастрофи, є співавтором ряду державних гігієнічних нормативів: науковим керівником наукових досліджень в галузі гігієни, нутріціології та дієтології, що сприяло підготовці кадрів вищої кваліфікації.
Ігнат Тимофійович Закінчив Київ. мед. ін-т (1986). Відтоді працював в Укр. НДІ харчування: від 1995 — зав. лаб. гігієни харчування, з 1998 — зав. відділу гігієни та токсикології харчових продуктів; від 2003 р. — зав. відділу гігієни харчування та безпеки їжі Нац. наук. центру радіац. медицини НАМНУ; також з 2004 — професор кафедри гігієни харчування у Нац. мед. ун-ті (усі — Київ). Вивчає стан харчування населення України, зокрема осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Розробник Державних гігієнічних нормативів «Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії» та «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs та 90Sr в продуктах харчування та питній воді » (ДР-97) та співрозробник «Допустимих рівнів вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді» (Г.Н.6.6.1.1.-130-2006) . З 1986 року займається вирішенням проблеми профілактики йоддефіцитних захворювань серед населення України. Веде активну роботу щодо профілактики аліментарних нутрієнтних дефіцитів серед дорослого та дитячого населення, яке постійно проживає на територіях постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи.
З перших днів аварії на Чорнобильській АЕС і дотеперішніх днів І.Т.Матасар активно працює над вирішенням питань профілактики аліментарних та аліментарно-залежних захворювань серед населення, яке проживає на територіях що зазнали впливу наслідків медичних наслідків аварії на ЧАЕС.
Є учасником ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 1986 року.
Автор та співавтор більше 220 наукових, монографічних, енциклопедичних видань, підручників, посібників, журнальних публікацій, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, серед яких:
Матеріали про грибні отруєння серед населення України / «Міг Прес». -100 с. (співавтори Передерій В.Г., Циганенко О.І.
Справочник грибника. «Чорнобильінтерінформ». К., 1997. -139с. (співавтори Передерій В.Г., Борисюк Ю.П.);
Основи загальної, екологічної та харчової токсикології / Науковий посібник / «Чорнобильінтерінформ». м. Київ НАУ. К., 1997. — 172 с. (співавтори Цинагенко О.І., Торбін В.Ф.).
Управління якістю продукції рослинництва. Науковий посібник. Редакційне видавництво НАУ. 1998. – 189 с. (співавтори Городній М. М., Кохан С.С., Гончар О.М.).
Плодоовощные ресурсы и их медико-биологическая оценка / Монографія. «Алефа» 200, 320 с. (співавтори Городній М. М., Руденко Ю.М., Андрющенко А.В.);
Заболевания, вызываемые дефицитом йода и методы их профилактики / Монография. ЗАО «Броварская типография». — 2002. — 280 с. (соавторы Салий Н.С., Водопьянов В.М.);
Причины развития полинутриентных дефицитов / Учение о питании. — 2-е изд., перераб. и доп. / Учебник. Под ред. проф. В.Д. Ванханена. — Донецк: Донеччина, 2003. — Т. 1. (співавтор Циприян В.И.);
Пищевой статус человека и его оценка / Учение о питании. — 2-е изд., перераб. и доп. / Учебник под ред. проф. В.Д. Ванханена. — Донецк: Донеччина, 2003. — Т. 1. (співавтор Циприян В.И.);
Превентивное питание в энергологии / Учение о питании. — 2-е изд., перераб. и доп. /Учебник под ред. проф. В.Д. Ванханена. — Донецк: Донеччина, 2003. — Т. 1. (співавтори Ванханен В.Д., Ванханен Н.В., Циприян В.И.);
Нутриентная и диетологическая характеристика основных продуктов питания. Учение о питании. — 2-е изд., перераб. и доп. / Учебник. Под ред. проф. В.Д. Ванханена. — Донецк: Донеччина, 2003. — Т. 1. (співавтори Циприян В.И, Анистратенко Т.И. );
Табакокурение. Вредная привычка или болезнь / Монография. Бровары, Киевская обл. ЗАО «Броварская типография», 2003. — 280 с. (співавтори Борисюк Ю.П., Водоп’янов В.М.);
Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства лісостепу України / Монографія у 2-х томах, Кабінет Міністрів України, Національний аграрний університет, К.: ООО «Алефа». — 2003, Т1. — 886 с. (співавтори Мельничук Д.О., Кириленко І.. Г., Рижук С.М.);
Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Поліссі України. К.: ООО «Алефа». 2003. – 883 с. (співавтори Кириленко І.Г., Славута В.А., Мельничук О.Д);
Гігієна харчування з основами нутриціології / Підручник у 2-х кн. К: Медицина, 2007. Кн.1/Т1 528 с.; Кн.2 / Т2 544 с. (Під загальною ред.. проф. Ціприяна В.І.);
Гігієна стоматологічних закладів. / Навчальний посібник для студентів медичних університетів за ред.. Матасар І.Т. – К.: Медицина, 2010. – 150 с.;
Hygienic and epidemiological demands for dental clinics. Supplementary texts for students of institutions of higher education I. T. Matasar. — K.: Meditsina, 2010. – 116 p.;
Наукове обґрунтування масової профілактики йодзалежних захворювань шляхом оптимізації вмісту йоду в раціоні харчування людини. Йоддефіцитні захворювання у дорослих та дітей. Особливості перебігу та шляхи аліментарної корекції в умовах йодної ендемії інших негативних чинників довкілля / Монографія – К.: «Аграрна освіта», 2011. – 269 с.; / В.І. Кравченко, І.Т. М.Д. Тронько, Ю.О. Гайдаєв, Г.М. Калетнік, В.М. Водоп’янов, О.Г. Луценко
Соціальні, медичні та економічні аспекти ліквідації нестачі йоду в харчуванні населення / Монографія. – К.: «Аграрна освіта». 2011. – 166 с.; / співавтори Ю.О. Гайдаєв, Г.М. Калетнік, В.І. Кравченко, О.Г. Луценко.
Профілактика йододефіциту на територіях, що постраждали внаслідок Чорнобильської аварії. Чому це необхідно та як поліпшити ситуацію зараз / Брошура. К.: ТОВ «Поліграфічний центр «Фоліант», 2009. — 15 с. За ред.. Матасар І.Т.
Hygiene of children and adolescents / Textbook for students of higher educational institutions. –K –Kyiv. 2015.352 p ( Under general edition of I.T.Matasar);
Гігієна дітей та підлітків / Підручник під загальною ред. В.І. Берзіна. 2012. К.: «Асканія» – 304 с.
Карбоновая Галактика параллельного мира / Науково-популярне видання. — К.: Задруга, Матасар И.Т. 2013. — 152 с., свідоцтво на реєстрацію авторських прав на твір № 49614 «Карбоновая Галактика параллельного мира». Голова Державної служби інтелектуальної власності України М.В. Ковіня. Дата реєстрації 07.06.2013.
Патент на корисну модель № 22713 «Спосіб прогнозування ризику виникнення аліментарно-залежних патологій у населення» Патент Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25 квітня 2007 р. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності (співавтори Горчакова Л.А., Петрищенко Л.М.).
Патент на корисну модель Вітамінно-мінеральний комплекс / Пат. 81089 Україна, МПК (2013.01) А61К 31/00, А61 К33/ 00.–№U20 1213293; заявл. 21. 11. 2013; опубл. 25.06. 2013, Бюл. №12. Патент. Заявник Матасар І.Т.; Луценко О.Г. U 201213293; заявл. 21.11. 2013; опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12, 2013 р.; (співавтор Луценко О. Г.).
Патент на корисну модель «Речовина для корекції есенціальних нутрієнтних дефіцитів» / Пат. 84365 Україна, МПК (2013.01) А61К 31/00, А61К 35/00. А61К 36/00. №U2012 12451; заявл. 30.10.2012; опубл. 25.10. 2013, Бюл. № 20.
Патент. Заявник Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України». – № U 201213293; заявл. 21.11. 2013; опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12, 2013 р. (співавтор Луценко О. Г.).

TOP